ติวเข้า มศว ปี 57 58 ติวสอบตรง รับติวมศว ทุกคณะ ติวเข้า ม 1 โรงเรียนดัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร    เขตวังทองหลาง

  รายละเอียด

  ติวสอบตรง มศว

  ติวเข้า มศว ปี 57-58 สอบตรง มศว รับติวมศว ทุกคณะ
  ติวเข้า ม.1 โรงเรียนดัง โรงเรียนสาธิต


  เปิดติวสอบตรง มศว ปี 2557-2558 แล้ววันนี้


  ติวสอบตรงมศว ทุกคณะ
  ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง โรงเรียนสาธิต ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล
  http://www.tutorswu.com/


  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
  ที่ในแต่ละปีการศึกษาที่รับนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  เข้าศึกษาต่อในหลายคณะ ในปีนี้คาดว่าจะรับจำนวนประมาณ 3,000 คน
  ขณะที่ยอดผู้สมัคร ของปีที่ผ่านมาพบว่าผู้สมัครทั้งหมดเกือบ 80,000 คน
  โอกาสที่จะมีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อนั้นค่อนข้างยาก


  คอร์สพิเศษ !! ติวสอบเข้า วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสังคม Cosci ทุกวิชาเอก
  คอร์ส English Turbo !! ติววิชาภาษาอังกฤษ สอบเข้า มศว ทุกคณะ ทุกวิชาเอก  TutorSwu จึงขอเป็นทางเลือก ในการจัดคอร์สเรียนพิเศษ มศว
  ให้กับท่าน เพียงแจ้งความประสงค์ว่าท่านต้องการสอบตรงเข้าคณะใด
  สาขาวิชา หรือวิชาเอกใด แล้วเราจะเป็นผู้คัดสรรติวเตอร์ที่ตรงสาขาจาก มศว
  หรือ มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง สอนในกรอบของการออกข้อสอบ
  ซึ่งเป็นผลดีในการเรียนรู้อย่างตรงประเด็น ตรงจุด และไม่ต้องจดจำในสิ่งที่ไม่จำเป็น
  นอกจากนี้ ยังเป็นการแนะแนวทางสังคมในคณะนั้นๆ ความถนัดทางวิชาชีพ
  ได้อีกด้วย อย่ารอช้าที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ท่านจะได้รับ


  ติวสอบตรง มศว กวดวิชา มศว
  ** ติวสอบตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะสหเวชศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว**
  ** ติวสอบตรง คณะวิทยาศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะพลศึกษา มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะศึกษาศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรง คณะสังคมศาสตร์ มศว **
  ** ติวสอบตรงวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว **
  ** ติวสอบตรงวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว **
  ** ติวสอบตรงสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว **  วันนี้!! เรามีบริการติวเข้า ม.1 โรงเรียนดัง โรงเรียนสาธิตที่มีชื่อเสียง
  มั่นใจในคุณภาพ กับ เรา Tutorswu ติวตัวต่อตัว ราคาไม่แพง
  ...เรารู้ว่าโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป กับ โรงเรียนสาธิต ใช้ข้อสอบไม่เหมือนกัน...
  ...เราจึงจัดการติวที่พิเศษสุดให้ท่านอย่างเหมาะสมและลงตัว...


  โรงเรียนดี โรงเรียนเด่น โรงเรียนดัง เป็นความฝันของผู้ปกครองหลายๆคน
  การให้บุตรหลานได้อยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีสิ่งแวดล้อมดี
  จึงมีความจำเป็นอย่างมาก


  Tutorswu ติวเข้มผู้เรียน เรียนวิชาที่ใช้เฉพาะในการสอบ เรียนตัวต่อตัว
  ติวจากแนวข้อสอบเก่า เก็งข้อสอบ รับรองว่าติวกับเราวันนี้ มั่นใจ ติดชัวร์


  ** เหตุผลง่ายๆที่คุณต้องติวกับเรา **
  ..ติวเตอร์คัดสรรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศ มีประสบการณ์การสอนเพื่อคุณ
  ..ติวตัวต่อตัวทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนตรงประเด็น จำข้อมูลที่สำคัญ เทคนิคการสอบ
  ..เราแตกต่างจากที่อื่น เพราะเรารับติวเฉพาะสอบตรง มศว และสอบเข้า ม.1 เท่านั้น
  จึงมีความเชี่ยวชาญในการแนะนำ จัดคอร์สเรียนโดยเฉพาะ
  ..รับประกันเปลี่ยนติวเตอร์ให้ใหม่ ถ้าท่านไม่พอใจ รับประกันงานสอนที่มีคุณภาพ  ติวเข้าโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
  ** ติวเข้าโรงเรียนสามเสน ,ติวเข้าม.1สามเสน **
  ** ติวเข้าโรงเรียนบดินทรเดชา,ติวเข้าม.1บดินทรเดชา,ติวเข้าม.1บดินทร์ **
  ** ติวเข้าโรงเรียนหอวัง ติวเข้า ม.1หอวัง,ติวเข้าหอวัง **
  ** ติวเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบ,ติวเข้าม.1สวนกุหลาบ **
  ** ติวเข้าโรงเรียนจุฬาภรณ์,ติวเข้าม.1จุฬาภรณ์ **
  ** ติวเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา,ติวเข้าม.1สตรีวิทยา,ติวเข้าสตรีวิทย์ **
  ** ติวเข้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี,ติวเข้าม.1สุรศักดิ์มนตรี,ติวเข้าสุรศักดื์**
  ** ติวเข้าโรงเรียนทวีธาภิเศก,ติวเข้าม.1ทวีธาภิเศก,ติวเข้าทวีธา**
  ** ติวเข้าโรงเรียนศึกษานารี,ติวเข้าม.1ศึกษานารี **
  ** ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ,ติวเข้าม.1เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ,ติวเข้าเตรียมพัฒน์**
  ** ติวเข้าโรงเรียนโยธินบูรณะ,ติวเข้าโยธินบูรณะ,ติวเข้าม.1โยธิน**
  ** ติวเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า,ติวเข้าเตรียมน้อม,ติวเข้าม.1เตรียมน้อม **
  ** ติวเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ มศว ประสานมิตร , ติวเข้า ม.1 สาธิตประสานมิตร ,
  ติวเข้าสาธิต ประสานมิตร , ติวเข้า สาธิต ประสานมิตร มัธยม **
  ** ติวเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ มศว ปทุมวัน , ติวเข้า ม.1 สาธิต ปทุมวัน , ติวเข้าสาธิต ปทุมวัน ,
  ติวเข้า สาธิต มศว ปทุมวัน **
  ** ติวเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ติวเข้า ม.1 สาธิต จุฬา , ติวเข้าสาธิต จุฬา , ติวเข้า สาธิตจุฬา **
  ** ติวเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง , ติวเข้าสาธิตราม , ติวเข้า ม.1สาธิตราม **
  ** ติวเข้าสาธิตราชภัฏต่างๆ , ติวเข้าสาธิตวัดพระศรี **
  และติวเข้าโรงเรียนสาธิตชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย
  รับติวทั้งภาคปกติ และโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program  คลิกมาที่
  http://www.tutorswu.com/  ติดต่อสอบถาม
  TutorSwu56
  Line : TutorSwu
  Whats'app : 091-572-9476
  สามารถฝากข้อความได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
  โทรศัพท์ : 091-572-9476
  E-mail : tutorswu56@gmail.com
  Website : http://www.tutorswu.com/  ติวสอบตรง มศว , สอบตรง มศว , เรียนพิเศษ มศว , กวดวิชา มศว
  หาติวเตอร์ สอบ มศว , สอบเข้า มศว , มศว สอบตรง , สอบ มศว , กวดวิชา
  ราคา
  : 9 บาท
  โทรศัพท์
  : ... [คลิกเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์]
  ที่ตั้ง
  : ... เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 (ที่อยู่ผู้ประกาศ)
  วันทำการ
  : กำลังทำเนินการ
 • ข้อมูลประกาศ

  hunterr

  อยากขาย

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  04 ม.ค. 57 22:29 น.

  26 มี.ค. 57 22:03 น.

  1,925

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  POSTFREE.in.th นะคะ

ประกาศอื่นๆ ของเจ้าของประกาศ

ดูทั้งหมด

ประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับ ติวเข้า ในเว็บไซต์

ดูทั้งหมด